Visie

De Visie van Samen CreaCtief

Gastouderopvang is erop gericht het kind in een huiselijke omgeving en in een ontspannen sfeer een prettige tijd te laten doorbrengen, waarbij het kind zich geborgen en veilig voelt. Ook al blijft de ouder altijd eindverantwoordelijk voor de opvoeding, tijdens de opvang uren levert de gastouder als ‘opvoeder van beroep’ een belangrijke bijdrage. Gastouderopvang streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluit op de situatie thuis. Goed overleg tussen de ouders en de gastouder is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van de opvang. Het gastouderbureau ziet het als haar taak afstemming tussen ouders en gastouder actief te ondersteunen. Dit doet zij door tijdens intake-, koppeling – en evaluatiegesprekken verschillende aspecten van opvoeding en opvang aan de orde te stellen en consequenties van beslissingen inzichtelijk te maken. De tussentijdse contacten die het gastouderbureau daarnaast met gast- en vraagouders heeft, hebben mede tot doel mogelijke knelpunten te signaleren. Gastouders zijn in staat de opvang van kinderen, die bestaat uit het verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op een goede en verantwoorde manier uit te voeren.