skip to Main Content
""
1
Evaluatieformulier jaarlijks 4-12 jaar (vraagouder)
Voor- en achternaam gastkindyour full name
Voor- en achternaam vraagouderyour full name
Voor- en achternaam gastouderyour full name
Datumof appointment
Hoe gaat het met uw kind tijdens de opvang?

Welbevinden van kinderen kan je omschrijven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert.Alledaagse uitdrukkingen als 'het naar je zin hebben' of  'je op je gemakvoelen' benaderen het begrip eigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettigen op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden,ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Een kind dat het niet naar zijnzin heeft, kan de volgende kenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos,ontevreden, gespannen, onzeker, onevenwichtig.

Gaat uw kind graag naar de gastouder?
Maakt uw kind een ontspannen indruk bij het ophalen?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft uw kind het naar zijn zin? Voelt het zich prettig en op zijn gemak?
Is uw kind ontspannen wanneer hij/zij naar de gastouder gaat?
Vindt uw kind nieuwe dingen leuk?
Voelt uw kind zich thuis bij de gastouder?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Wat is uw indruk van het contact tussen de gastouder en uw kind?
Vertelt uw kind thuis over de gastouder en hoe de dag verlopen is?
Kan uw kind zijn/haar verhaal kwijt bij de gastouder?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen (gastkinderen en eigen kinderen)?
Praat uw kind over de andere kinderen?
Zijn er situaties en/of kinderen waar hij/zij moeite mee heeft?
Speelt uw kind met andere kinderen of is hij/zij meer op zichzelf?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Hoe verloopt het eten en slapen bij de gastouder?
Eet en drinkt uw kind goed?
Vindt uw kind het gezellig aan tafel tijdens de maaltijd?
Zijn er dingen die uw kind niet mag of wil eten?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Waar speelt uw kind graag mee? Heeft het voldoende uitdaging?
Heeft uw kind favoriete bezigheden?
Speelt uw kind graag buiten?
Speelt uw kind graag met andere kinderen of liever alleen?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft u de indruk dat er situaties of gedragingen van uw kind zijn waar de gastouder moeite mee heeft?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Communicatie met de gastouder

Kenmerken van goede communicatiezijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaarluisteren, elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Hoe ervaart u de communicatie/het contact met de gastouder? Voelt u respect voor uw ideeën, standpunten, waarden en normen overeenkomstig met de gemaakte afspraken over de opvoeding?more details
0 /
Contact met het gastouderbureau
Bent u tevreden over de manier waarop het gastouderbureau hun werk doet?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft u het gevoel met vragen en problemen terecht te kunnen bij het bureau?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft u vaak contact met het gastouderbureau?
Is het gastouderbureau goed te bereiken via telefoon en e-mail? Neemt het bureau spoedig contact met u op als dit nodig is?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Bent u op de hoogte van de oudercommissie van Samen CreaCtief? (website)
Zou u in deze oudercommissie plaats willen nemen namens de vraagouders van Samen CreaCtief?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Praktische punten

Enige tijd geleden is de koppeling gestart. Er zijn vele zaken doorgenomen en afgesproken. Onderstaande vragen gaan na of dit naar wens verloopt en of er veranderingen hebben plaats gevonden of wellicht nu wenselijk zijn. Bij onderstaande punten kunt u aangeven of de gemaakte afspraken nog kloppen ofgewijzigd moeten worden.

Afspraken uren/dagen
Afspraken breng- en haaltijden
Afspraken vergoedingen voor eten/drinken etc.
Afspraken bereikbaarheid van de gastouder
Afspraken m.b.t. vervoer van het kind (fiets/auto)
Afspraken m.b.t. spelen onder toezicht en waar
Afspraken rondom voeding
Afspraken m.b.t. halen en brengen van school tijdens de opvang
Afspraken m.b.t. materiële voorzieningen
Afspraken m.b.t. opvang bij ziekte
Afspraken m.b.t. gebruik overdrachtschrift
Eventuele andere afspraken die gemaakt moeten wordenmore details
0 /

Wij horen graag uw ervaring over de kinderopvang via Samen CreaCtief en stellen het op prijs als u een recensie wil schrijven op onze facebook pagina.

Handtekeningyour full name
Datumof appointment
Previous
Next