Inschrijfformulier Gastouder

1
Minimale afname 25 uur per maand
Gewenste startdatumGastouderopvang
Naam:
Voornaam en –letters:
Geboortedatum:
Sofinummer:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon thuis:
Mobiele telefoon:
Overige telefoonnr.:
Nationaliteit:
Voor/achternaam partner:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Bankrekeningnummer:
Hoogst genoten opleiding:
Laatste werkervaring functie:
Naam bedrijf:
Plaats:
Vangt u op dit moment kinderen op (en zo ja hoeveel en wanneer)
Heeft u andere werkervaring met kinderen?
Wilt u hieronder een referentieadres opgeven?
Naam:
Adres en Woonplaats
Telefoonnummer
Hoeveel kinderen wilt u opvangen?
Hoeveel uren per week wilt u maximaal kinderen opvangen?
Per wanneer bent u beschikbaar voor kinderopvang?
Op welke dagen en tijden wilt u kinderen opvangen?Vul op de dag de start en eindtijd in
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondagVanaf (tijdstip)Tot (tijdstip)Flexibel (Ja/Nee)
×
×
(2)
Tot wanneer wilt u opvang bieden?
Heeft u voorkeur voor een bepaalde leeftijd
Zo ja, welke leeftijd?
En waarom?
Zou u ook reserve – ouder willen zijn ter vervanging van collega – gastouders bij eventuele ziekte en vakantie?
Kunt u punten noemen die u belangrijk vindt in de verzorging en opvoeding van kinderen?(4 punten)
0 /
Heeft u bepaalde eetgewoontes?
Bent u bereid rekening te houden met de wensen van de vraagouder ten aanzien van het eten?
Heeft u een godsdienst of levensovertuiging en bent u daar praktiserend in?
Heeft u hieromtrent een voorkeur of bezwaar in verband met de opvang?
In welke soort woning woont u (eensgezins, flat, vijstaand etc.)
Hoeveel m2 is de woon-cq speelkamer?
Is er een aparte slaapruimte voor gastkinderen?
Hoeveel m2 is de speelruimte buiten?
Is er een speelgelegenheid in de buurt?
Is de buurt kinderrijk/kindvriendelijk?
Bent u bereid eventuele voorzieningen ten aanzien van veiligheid te treffen?
Welke voorzieningen heeft u in huis om een gastkind op te vangen(bijv. bedje, box, kinderstoel, speelgoed)?
Zijn er bijzondere omstandigheden voor u of in uw gezinssituatie(bijv. Handicap, ziekte, zwangerschap, verhuizing, onregelmatige werktijden, allergieën, of anders)?
Bent u lichamelijk in goede conditie?
Gebruikt u medicijnen?
Heeft u contact (gehad) de politie of met jeugd en zedenzaken?
Bent u in het bezit van een verklaring van goed gedrag?
Bent u in het bezit van een EHBO diploma?
Bent u bereid deel te nemen aan thema avonden (gastouder)?
Bent u (bij opvang in eigen huis) bereid mee te werken aan de Risico Inventarisatie in u woning?
Heeft u nog opmerkingen die van belang zijn in verband met de opvang?
0 /
Wat is uw belangrijkste persoonlijke motief om te gaan werken als gastouder?
0 /
Hoe heeft u gehoord van GOB Samen Creactief?
0 /
Als u een curriculum Vitae heeft, zou u dan zo vriendelijk willen zijn deze bij te voegen!!!
Uploaden
Datum
Previous
Next