Taken gastouderbureau

Organisatiekosten uitgesplitst

Welke kosten zijn verrekend in de organisatiekosten:
• Certificering van het bureau (protocollen, praktijkwijzers etc.)
• Beleidsontwikkeling (intern en extern)
• Registratie gastouder Landelijk Register Kinderopvang
• GGD registratie
• Dossierbeheer
• Scholing van de gastouder
• Begeleiding professionaliseringtraject
• Intakegesprek gastouder en ouder
• Koppelingsgesprek
• Evaluatiegesprek en verslaglegging
• Herbemiddeling en noodopvang
• Ondersteuning bij calamiteiten
• Meten van welbevinden
• Jaarlijkse RIE
• Pedagogisch advies en begeleiding
• Kassiersfunctie
• Jaaropgaven ouder en gastouder
• Debiteurbeheer
• Promotie gastouderopvang Samen CreaCtief
• Werving & selectie vraag- en gastouders
• Informatievoorziening via mailings,de website en overig informatiemateriaal
• Introductiecursus gastouders
• EHBO voor kinderen herhalingscursus voor gastouders
• Telefonisch contact vraagouder
• Bijeenkomsten gastouders
• Oudercommissie en Gastouder Inspraak Orgaan
• Klachtenregeling

In de organisatiekosten zijn ook de overige kosten verwerkt, zoals:
het drukwerk, het onderhoud van de website, de automatiseringskosten, de scholing, de PR, de telefoonkosten, de kantoorkosten, de porto, de reiskosten, de representatiekosten, de verzekeringen, de accountancy en bankkosten, de deskundigheidsbevordering.