Gastouder 4 – 12 jaar

1
Evaluatieformulier jaarlijks 4-12 jaar (gastouder)
Hoe gaat het met uw gastkind?

Welbevinden van kinderen kan jeomschrijven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert.Alledaagse uitdrukkingen als 'het naar je zin hebben' of  'je op je gemakvoelen' benaderen het begrip eigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettigen op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden,ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Een kind dat het niet naar zijnzin heeft, kan de volgende kenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos,ontevreden, gespannen, onzeker, onevenwichtig.

Hoe gaat het met uw gastkind in het algemeen?
Het gastkind is blij je te zien
Het gastkind begroet de andere kinderen
Het gastkind vertelt wat er die dag gebeurd is
Kunt u beschrijven hoe uw contact is met het gastkind?
Het gastkind is open naar de gastouder
Het gastkind laat zich troosten bij verdriet
Het gastkind doet graag een activiteit met de gastouder
Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen (gastkinderen en eigen kinderen)?
Het gastkind reageert op andere kinderen
Het gastkind voelt zich goed tussen de andere kinderen
Het gastkind speelt liever alleen
Indien uw gastkind bij u eet of slaapt: hoe verloopt dit?
Het gastkind geniet van de maaltijd
Het gastkind eet en drinkt voldoende
Het gastkind eet fruit
Waar speelt uw gastkind graag mee? Heeft het voldoende uitdagingen?
Het gastkind heeft een favoriete bezigheid
Het gastkind houdt van nieuwe uitdagingen
Het gastkind speelt graag buiten
Het gastkind doet graag mee bij creatieve activiteiten
Heeft uw gastkind het naar haar/zijn zin? Voelt het zich prettig en op haar/zijn gemak?
Het gastkind komt graag
Het gastkind wordt snel boos/driftig
Het gastkind voelt zich op zijn/haar plaats in het gezin
Zijn er situaties of gedragingen van het gastkind waar u moeite mee heeft?
Het gastkind luistert niet zo goed
Het gastkind heeft nergens zin in
Het gastkind komt vaak in conflictsituaties terecht
De communicatie met de vraagouder

Kenmerken van goede communicatie zijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaar luisteren,elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Heeft u de indruk dat de vraagouders hun kind met een gerust hart bij u achterlaten?
Contact met het gastouderbureau
Bent u tevreden over de manier waarop het gastouderbureau de werkzaamheden verzorgt en u op de hoogte houd?
Heeft u het gevoel met vragen en problemen terecht te kunnen bij GOB Samen CreaCtief? Voelt u zich gesteund?
Praktische punten

Enige tijd geleden is de koppeling gestart. Er zijn vele zakendoorgenomen en afgesproken. Onderstaande vragen gaan na of dit naar wensverloopt en of er veranderingen hebben plaatsgevonden of wellicht nu wenselijk zijn. Bij onderstaande punten kunt u aangeven of de gemaakte afspraken nog kloppen ofgewijzigd moeten worden.

Afspraken uren/dagen
Afspraken breng- en haaltijden
Afspraken vergoedingen voor eten/drinken etc.
Afspraken bereikbaarheid van de gastouder
Afspraken m.b.t. vervoer van het kind (fiets/auto)
Afspraken m.b.t. spelen onder toezicht en waar
Afspraken rondom voeding
Afspraken m.b.t. halen en brengen van school tijdens de opvang
Afspraken m.b.t. materiële voorzieningen
Afspraken m.b.t. opvang bij ziekte
Afspraken m.b.t. gebruik overdrachtschrift

Wij horen graag uw ervaring over de Kinderopvang via Samen CreaCtief en stellen het op prijs als u een beoordeling wil schrijvenop onze facebook pagina.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right