Vraagouder 0-4 jaar

1
Evaluatieformulier jaarlijks 0-4 jaar ( Ouder(s))
Voor- en achternaam gastkindyour full name
Voor- en achternaam vraagouderyour full name
Voor- en achternaam gastouderyour full name
Datumof appointment
Hoe gaat het met uw gastkind?

Welbevinden van kinderen kan jeomschrijven als een algemene positieve toestand waarin een kind verkeert.Alledaagse uitdrukkingen als 'het naar je zin hebben' of  'je op je gemakvoelen' benaderen het begrip eigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettigen op zijn gemak voelt is open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden,ontspannen, vol zelfvertrouwen en evenwichtig. Een kind dat het niet naar zijnzin heeft, kan de volgende kenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos,ontevreden, gespannen, onzeker, onevenwichtig.

Hoe gaat het met uw kind tijdens de opvang?
Gaat uw kind graag naar de gastouder?
Gaat uw kind meteen spelen of heeft het moeite met afscheid nemen?
Maakt uw kind een tevreden indruk?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft uw kind het naar zijn zin? Voelt het zich prettig en op zijn gemak?
Is uw kind ontspannen wanneer hij/zij naar de gastouder gaat?
Vindt uw kind nieuwe dingen leuk?
Voelt uw kind zich thuis bij de gastouder?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Wat is uw indruk van het contact tussen de gastouder en uw kind?
Is uw kind bij binnenkomst nieuwsgierig welke kinderen er zijn?
Is uw kind blij de andere kinderen te zien?
Praat uw kind wel eens over de andere kinderen? (Her)kent uw kind de andere kinderen?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen (gastkinderen en eigen kinderen)?
Is uw kind bij binnenkomst nieuwsgierig welke kinderen er zijn?
Is uw kind blij de andere kinderen te zien?
Praat uw kind wel eens over de andere kinderen? (Her)kent uw kind de andere kinderen?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Hoe verloopt het eten en slapen bij de gastouder?
Eet en drinkt uw kind voldoende?
Slaapt uw kind goed?
Neemt uw kind zijn/haar eigen knuffel mee?
Vindt uw kind het gezellig om met andere kinderen/gastouder aan tafel te eten?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Waar speelt uw kind graag mee? Heeft het voldoende uitdaging?
Heeft uw kind een favoriet speeltje/spelletje?
Heeft uw kind plezier in het spelen?
Is uw kind ondernemend/nieuwsgierig?
Doet uw kind graag mee aan creatieve activiteiten?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft u de indruk dat er situaties of gedragingen van uw kind zijn waar de gastouder moeite mee heeft?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal of is hij/zij ingeschreven voor de peuterspeelzaal?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
De communicatie met de gastouder

Kenmerken van goede communicatiezijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaarluisteren, elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Hoe ervaart u de communicatie/het contact met de gastouder? Voelt u respect voor uw ideeën, standpunten, waarden en normen overeenkomstig met de gemaakte afspraken over de opvoeding? Maakt u gebruik van het overdrachtschriftje?more details
0 /
Contact met het gastouderbureau
Bent u tevreden over de manier waarop het gastouderbureau Hun werkt doet?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Heeft u het gevoel met vragen en problemen terecht te kunnen bij het bureau? Voelt u zich gesteund?
Heeft u vaak contact met het gastouderbureau?
Is het gastouderbureau goed te bereiken via telefoon en e-mail? Neem het bureau spoedig met u contact met u op als dit nodig is?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Bent u op de hoogte van het bestaan en de functie van de oudercommissie van GOB Samen CreaCtief? ( website)
Zou u in deze oudercommissie plaats willen nemen namens de vraagouders van GOB Samen CreaCtief ?
Opmerkingen/aanvullingen:more details
0 /
Praktische punten
Enige tijd geleden is de koppeling gestart. Er zijn vele zaken doorgenomen en afgesproken. Onderstaande vragen gaan na of dit naar wens verloopt en of er veranderingen hebben plaatsgevonden of wellicht nu wenselijk zijn. Bij onderstaande punten kunt u aangeven of de gemaakte afspraken nog kloppen ofgewijzigd moeten worden.
Afspraken uren/dagen
Afspraken breng- en haaltijden
Afspraken vergoedingen voor eten/drinken etc.
Afspraken bereikbaarheid van de gastouder
Afspraken m.b.t. vervoer van het kind (fiets/auto)
Afspraken m.b.t. spelen onder toezicht en waar
Afspraken rondom voeding
Afspraken m.b.t. halen en brengen van school tijdens de opvang
Afspraken m.b.t. materiële voorzieningen
Afspraken m.b.t. opvang bij ziekte
Afspraken m.b.t. gebruik overdrachtschrift
Eventuele andere afspraken die gemaakt moeten worden:more details
0 /

Wij horen graag uw ervaring over de Kinderopvang via Samen CreaCtief en stellen het op prijs als u een beoordeling wil schrijvenop onze facebook pagina.


Handtekeningyour full name
Datumof appointment
Previous
Next