Opleidingseisen

Gastouder worden, opleiding

Als gastouder dient u te beschikken over een diploma.
Mocht u al beschikken over een diploma die in deze lijst staat, dan kunt u vrijwel direct aan de slag.
U hoeft dan geen apart diploma Helpende zorg en welzijn niveau 2 te behalen.

Bent u nog niet in het bezit van een geldig diploma dan kunt u een diplomaroute volgen om uw diploma helpende zorg en welzijn niveau 2 te halen via onderstaande opleidingsinstantie. Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.
(klik op het logo voor meer informatie over de route)

logo_rivor-diplomaroute

ROC RIVOR

De intake
Tijdens het telefonische intakegesprek bepalen we of u voldoende praktijkervaring heeft met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt. klik hier welke ervaringen die u nodig heeft. Dit is een toelatingseis voor de examens.
Na inschrijving maken wij met u een afspraak voor de telefonische intake. Voorafgaand aan de intake vult u online een formulier in. Indien uit het intakegesprek blijkt dat u niet over voldoende praktijkervaring beschikt geven wij aan welke praktijkervaring u moet aanvullen. U krijgt drie maanden de tijd om uw ervaring aan te vullen. Na deze drie maanden volgt opnieuw een intakegesprek. U krijgt maximaal één herkansing van het intakegesprek.
Naast de schriftelijke en mondelinge examens Nederlands, rekenen en een schriftelijke opdracht krijgt u een beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Na inschrijving voor de diplomaroute ontvangt u een compleet voorbeeldexamen.

Examen deel 1: de schriftelijke examens
Examen deel 1 bestaat uit verschillende onderdelen en neemt in totaal 2 ½ tot 3 uur in beslag.
U kunt voor examen deel 1 terecht op een van onze acht examenlocaties.
Naast de schriftelijke examens Nederlands schrijven, rekenen en een schriftelijke opdracht krijgt u een
beroepskennisexamen. Dit examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De meeste vragen
van het beroepskennisexamen zijn gebaseerd op het boek ‘Pedagogisch Kader gastouderopvang’.
Auteurs zijn Marianne Boogaard, Maartje van Daalen-Kapteijns, Mirjam Gevers Deynoot-Schaub
(Kohnstamm Instituut) en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut). ISBN 9789035235489
of als E-book ISBN 9789035235496. Daarnaast krijgt u enkele vragen over kinder EHBO
en gezonde voeding voor kinderen, de betreffende informatie staat in een reader, die u na
inschrijving ontvangt
Examen deel 2: het praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen gaat een examinator mee naar uw werkplek om u gedurende een uur te observeren in de praktijk met minimaal twee opvangkinderen van 1 t/m 7 jaar oud. Tijdens dit uur moet u een aantal voorgeschreven opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met de kinderen.

Na deze observatie volgen een interview en een rollenspel met de examinator. Tijdens dit interview gaat de examinator met u in op uw kennis, houding en vaardigheden die tijdens de observatie niet aan de orde zijn geweest. Tevens wordt tijdens dit gesprek het Nederlands spreken beoordeeld.
De examinator zal u vragen naar recente praktijkvoorbeelden. Examen deel 2 is op uw werkplek.
Voorwaarde is dat uw werkplek in Nederland is (uitgezonderd Waddeneilanden).
Centraal examen
Naast het examen deel 1 en 2 neemt u deel aan het centrale examen Nederlands luisteren en lezen. Een medewerker van Rivordiplomaroute neemt contact met u op om een afspraak met u te maken voor het centrale examen. Het centrale examen Nederlands luisteren en lezen vindt plaats bij ROC RIvor, Bachstraat 1 in Tiel. Het centrale examen Nederlands luisteren en lezen duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.

 

Praktijkervaring die u nodig heeft
Ruime ervaring met ondersteunen bij persoonlijke verzorging/ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften):

– wassen en aan- en uitkleden;
– ondersteunen bij toiletbezoek, luier verschonen;
– eten geven en klaarmaken (fles geven, fruithap, broodmaaltijden).

Ruime ervaring met ondersteunen bij opvanglocatie en huishouden:
– opruimen en schoonhouden van de opvanglocatie (bijvoorbeeld: bedden opmaken, toilet reinigen, vloer dweilen);
– kindveilig maken van de opvanglocatie.

Ruime ervaring met ondersteunen bij activiteiten:

– activiteiten ondernemen met kinderen van verschillende leeftijdscategorieën (baby, dreumes, peuter, kleuter, het jonge schoolkind) zoals met blokken spelen, voorlezen, puzzelen, knutselen, naar de kinderboerderij.

Ervaring met:

– maken van een werkplanning op basis van de wensen en behoeften van de vraagouder(s) en kind(eren);
– het stimuleren van de zelfredzaamheid;
– ondersteunen op emotioneel gebied;
– vakkennis bijhouden (bijvoorbeeld via (vak)bladen, internet en cursussen);
– overleg met vraagouder(s) en consulent/bemiddelingsmedewerker;
– feedback ontvangen van vraagouder(s);
– evalueren van de eigen werkzaamheden.

Tot slot kunt u iets vertellen over een door u meegemaakte onvoorziene situatie. Bijvoorbeeld dat een kind viel, zich ergens aan stootte of ergens allergisch op reageerde. Wat gebeurde er, hoe heeft u hierop gereageerd en hoe heeft u vervolgens gehandeld.

 

Lijst van kwalificerende opleidingen voor het beroep van gastouder
3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD
3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
A verpleegkundige
A/B
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
Akte Kleuterleidster A
Akte Kleuterleidster B
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid N XI
Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke
Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
Arbeidstherapie (AT)
Associate Degree Kinderopvang
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
A-Verpleegkundige
A-verpleegster
A-verpleger
B Verpleegkundige
Bachelor of Nursing
B-Verpleegkundige
B-verpleger;
CIOS algemeen sportleider/ster
Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Cultureel werk (CW)
Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV
Diploma A (ziekenverpleging)
Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Drama
Docent Mime
Docerend musicus
Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Getuigschrift A (ziekenverpleging)
Getuigschrift B (ziekenverpleging)
Handwerken voor Meisjes
HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
Helpende breed 2
Helpende sociaal agogisch werk 2
Helpende welzijn 2
Helpende Zorg en Welzijn 2
Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leider(st)s op het terrein van jeugdvorming
Hoofdonderwijzer
Inrichtingswerk (IW)
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding
Kinderverzorging en Opvoeding;
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kreatief Educatief Werk
Kultureel werk (KW)
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs
Kunstzinnige therapie
Leidster kindercentra (niet van OVDB)
Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Leraar speciaal onderwijs
Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
Lerarenopleiding Omgangskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
Medewerker maatschappelijke zorg
NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
oefening
Oefening
of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogisch management Kinderopvang
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
Pedagogisch werker
Pedagogisch werker 3
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker Jeugdzorg – niveau 4
Pedagogisch Werker kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
Pedagogische Academie
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
Residentieel Werk (RW)
Sociaal Agogisch 2
Sociaal Agogisch II
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
Sport en Bewegen
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
SPW lang
Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde
Verpleegkunde
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z
Verpleegkundige
Verpleegkundige Z
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verpleging A
Verpleging B
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Verzorgingsassistent(e)
Z Verpleegkundige
Z-Verpleegkundige
Zwakzinnigenzorg