Gastouder 0 – 4 jaar

1
Evaluatieformulier jaarlijks 0-4 jaar (gastouder)
Hoe gaat het met uw gastkind?

Welbevinden van kinderen kan je omschrijven als een algemenepositieve toestand waarin een kind verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als 'hetnaar je zin hebben' of  'je op je gemak voelen' benaderen het begripeigenlijk nog het beste. Een kind dat zich prettig en op zijn gemak voelt isopen, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen, vol zelfvertrouwen enevenwichtig. Een kind dat het niet naar zijn zin heeft, kan de volgendekenmerken vertonen: gesloten, afwerend, lusteloos, ontevreden, gespannen,onzeker, onevenwichtig.

Hoe gaat het met uw gastkind in het algemeen?
Het gastkind komt opgewekt binnen
Het gastkind gaat meteen spelen
Het gastkind kijkt nieuwsgierig om zich heen
Kunt u beschrijven hoe uw contact is met het gastkind?
Het gastkind is open naar de gastouder
Het gastkind lacht naar/praat met de gastouder
Het gastkind laat zich makkelijk troosten
Hoe verloopt het contact tussen de verschillende kinderen (gastkinderen en eigen kinderen)?
Het gastkind reageert op andere kinderen
Het gastkind gaat naar de andere kinderen toe
Het gastkind neemt afscheid bij het weggaan
Indien uw gastkind bij u eet of slaapt: hoe verloopt dit?
Het gastkind eet en drinkt voldoende
Het gastkind geniet van het eten met andere kinderen
Het gastkind slaapt rustig
Waar speelt uw gastkind graag mee? Heeft het voldoende uitdagingen?
Het gastkind heeft favoriete speeltjes
Het gastkind speelt met verschillend speelgoed
Het gastkind komt graag buiten
Het gastkind doet graag mee met of zit bij creatieve activiteiten
Heeft uw gastkind het naar haar/zijn zin? Voelt het zich prettig en op haar/zijn gemak?
Het gastkind komt graag
Het gastkind wordt snel boos/driftig
Het gastkind vindt nieuwe dingen leuk
Het gastkind zoekt steeds nieuwe uitdagingen
Zijn er situaties of gedragingen van het gastkind waar u moeite mee heeft?
Het gastkind luistert niet goed (peuterpuberteit)
Het gastkind heeft conflicten met andere kinderen
Het gastkind heeft moeite met regels (tv, computer)
Het gastkind voelt zich prettig in een groep
De communicatie met de vraagouder

Kenmerken van goede communicatiezijn: respect hebben voor elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, naar elkaarluisteren, elkaar vragen stellen, samen overleggen.

Is er naar uw mening voldoende contact?
Wordt er gebruik gemaakt van een overdrachtschriftje?
Contact met het gastouderbureau
Bent u tevreden over de manier waarop het gastouderbureau de bemiddeling en de begeleiding van de koppeling verzorgt?
Heeft u het gevoel met vragen en problemen terecht te kunnen bij de bemiddelingsmedewerkers? Voelt u zich gesteund?
Praktische punten

Enige tijd geleden is de koppelinggestart. Er zijn vele zaken doorgenomen en afgesproken. Onderstaande vragengaan na of dit naar wens verloopt en of er veranderingen hebben plaatsgevondenof wellicht nu wenselijk zijn. Bij onderstaande punten kunt u aangeven of de gemaakte afspraken nog kloppen ofgewijzigd moeten worden.

Afspraken uren/dagen
Afspraken breng- en haaltijden
Afspraken bereikbaarheid van de vraagouders
Afspraken m.b.t. vervoer van het kind (fiets/auto)
Afspraken m.b.t. spelen onder toezicht en waar
Afspraken rondom voeding
Afspraken m.b.t. halen en brengen van school/ peuterspeelzaal tijdens de opvang
Afspraken m.b.t. materiële voorzieningen
Afspraken m.b.t. opvang bij ziekte
Afspraken m.b.t. gebruik overdrachtschrift

Wij horen graag uw ervaring over deKinderopvang via Samen CreaCtief en stellen het op prijs als u een beoordelingwil schrijven op onze facebook pagina.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right